Is het opzetten van een verlofspaarregeling, of het doen van onderzoek daarnaar, subsidiabel?

Het realiseren van een verlofspaarregeling draagt bij aan de eigen regie van de werkende op de loopbaan en sluit aan op het doel van de regeling. Met recente wetgeving is het mogelijk geworden om tot 100 weken verlof te sparen.  Dit geeft werknemers de ruimte om zelf hun duurzame inzetbaarheid te vergroten, bijvoorbeeld door het extra gespaarde verlof in te zetten om een aantal jaar voor de pensioenleeftijd minder te gaan werken of gedurende de loopbaan tijd te nemen voor omscholing of een sabbatical. Daarnaast geeft het werknemers de ruimte om eerder te stoppen met werken, met behoud van salaris.

De kosten van het doen van onderzoek naar, het opzetten van en de inrichting van een al dan niet extern onder te brengen verlofspaarregeling kunnen in aanmerking komen voor subsidie. Het verlof zelf komt niet in aanmerking voor subsidie. Dit wordt gezien als een looncomponent.

Let op! Aan deze veel gestelde vragen en antwoorden kunnen geen rechten worden ontleend. Op verschillende plaatsen wordt verwezen naar achterliggende wet- en regelgeving. Bij onduidelijkheid over de uitleg van deze vragen en antwoorden is deze wet- en regelgeving altijd leidend.