Is het opvoeren van 7 kostenposten bij de accountantscontrole voor het tussentijds voortgangsverslag voldoende, als RVU geen onderdeel is van de aanvraag?

Nee, 7 kostenposten zijn niet voldoende voor het tussentijds voortgangsverslag. Zie ook het controleprotocol.

De accountant verricht een deelwaarneming van 12 posten in het tussentijds voortgangsverslag. Bij de selectie van de posten worden de volgende criteria gehanteerd:

  • Vijf, qua bedrag, grootste posten van de activiteit ‘duurzame inzetbaarheid’ (artikel 13 MDIEU-regeling);
  • Vijf, qua bedrag, grootste posten van de activiteit ‘eerder uittreden’ (art 14 MDIEU-regeling);
  • Twee a-select gestoken.

Indien er van een van de twee activiteiten minder dan 5 posten aanwezig zijn wordt het mindere toegevoegd aan de andere categorie.

Let op! Aan de antwoorden kunnen geen rechten worden ontleend. Op verschillende plaatsen wordt verwezen naar achterliggende wet- en regelgeving. Bij onduidelijkheid over de uitleg van deze Q&A’s is deze wet- en regelgeving altijd leidend.