Is het ontwikkelen van opleiding en/of training subsidiabel?

Het ontwikkelen van een opleiding, training of workshop met als doel om werkenden duurzaam inzetbaar te houden, kan in aanmerking komen voor subsidie. De behoefte om een training te ontwikkelen dient voort te komen uit een DI-knelpunt, die is beschreven in de sectoranalyse.

Let op! Aan de antwoorden kunnen geen rechten worden ontleend. Op verschillende plaatsen wordt verwezen naar achterliggende wet- en regelgeving. Bij onduidelijkheid over de uitleg van deze Q&A’s is deze wet- en regelgeving altijd leidend.