Is het mogelijk om uitstel te krijgen voor het opleveren van de sectoranalyse in het kader van het vaststellen van de subsidie van 20.000 euro?

In principe dient u volgens artikel 11, zesde lid, van de regeling te voldoen aan de indieningstermijn. Komt u in tijdnood, dan kunt u schriftelijk per mail of brief een gemotiveerd verzoek voor uitstel indienen, waarin u aangeeft hoe lang u uitstel wenst. Dit verzoek kunt u richten aan Uitvoering van Beleid (UvB). De contactgegevens staan vermeld in de colofon in de beschikking subsidieverlening van de sectoranalyse. Dit moet u doen voor de opleverdatum die in de verleningsbeschikking staat vermeld. Uw verzoek wordt in behandeling genomen door UVB en u krijgt per mail of brief bericht tot welke datum uitstel wordt verleend.

Let op! Aan deze veel gestelde vragen en antwoorden kunnen geen rechten worden ontleend. Op verschillende plaatsen wordt verwezen naar achterliggende wet- en regelgeving. Bij onduidelijkheid over de uitleg van deze vragen en antwoorden is deze wet- en regelgeving altijd leidend.