Is het mogelijk om een subsidie aan te vragen voor een activiteitenplan dat alleen gericht is op RVU?

Nee, een activiteitenplan dat enkel gericht is op het eerder laten uittreden van werknemers komt niet in aanmerking voor subsidie. Om te zorgen dat daadwerkelijk meer werkenden gezond werkend hun pensioen bereiken is het belangrijk dat er in de toekomst nog meer wordt ingezet op duurzame inzetbaarheid. Van het gevraagde subsidiebedrag moet tenminste 25% worden ingezet voor investeringen in duurzame inzetbaarheid. De overige 75% van het subsidiebedrag mag worden ingezet als bijdrage in de kosten die werkgevers moeten maken voor regelingen voor vervroegde uittreding (RVU’s). Zo komen duurzame inzetbaarheid en eerder uittreden samen in één integraal activiteitenplan per samenwerkingsverband.

Activiteitenplannen die enkel of grotendeels gericht zijn op duurzame inzetbaarheid komen wél voor subsidie in aanmerking. Zie ook artikel 3 van de regeling.

Let op! Aan de antwoorden kunnen geen rechten worden ontleend. Op verschillende plaatsen wordt verwezen naar achterliggende wet- en regelgeving. Bij onduidelijkheid over de uitleg van deze Q&A’s is deze wet- en regelgeving altijd leidend.