Is het aanvragen van een subsidie voor een sectoranalyse een verplichte fase om een aanvraag te kunnen indienen voor een activiteitenplan?

Er dient bij de subsidieaanvraag voor het activiteitenplan wel altijd een sectoranalyse overlegd te worden ter onderbouwing van de activiteiten op het terrein van Duurzame inzetbaarheid en Eerder Uittreden, zie artikel 16 van de regeling. Maar voor het aanvragen van subsidie voor de activiteitenplannen hoeft niet persé subsidie aangevraagd te zijn voor het opstellen van de sectoranalyse.

Let op! Aan de antwoorden kunnen geen rechten worden ontleend. Op verschillende plaatsen wordt verwezen naar achterliggende wet- en regelgeving. Bij onduidelijkheid over de uitleg van deze Q&A’s is deze wet- en regelgeving altijd leidend.