Is het aanbieden van vouchers voor bedrijven en/of organisaties binnen de sector subsidiabel?

Ja, mits hier een voucher systeem bedoeld wordt, dat door een bedrijf of organisatie binnen de sector kan worden ingezet voor een concreet aanbod gericht op faciliteiten binnen de DI thema’s A tot en met D van de regeling. Gedacht kan worden aan bijvoorbeeld een bedrijfsscan, een monitoring- en evaluatieonderzoek, een voorlichtingscampagne of een ander sectorspecifiek instrument. Het aanbod moet wel zijn samengesteld op basis van de DI knelpunten in de sectoranalyse. Niet de vouchers zelf maar de activiteiten die door middel van de ingewisselde vouchers worden uitgevoerd, zijn dan in beginsel subsidiabel. Wél dienen de op basis van vouchers uitgevoerde activiteiten verantwoord te worden conform de eisen van de regeling, omdat alleen werkelijk gemaakte kosten in aanmerking komen voor subsidie.

Let op! Aan deze veelgestelde vragen en antwoorden kunnen geen rechten worden ontleend. Op verschillende plaatsen wordt verwezen naar achterliggende wet- en regelgeving. Bij onduidelijkheid over de uitleg van deze vragen en antwoorden is deze wet- en regelgeving altijd leidend.