Is er een ondergrens voor het aan te vragen subsidiebedrag?

Ja, het drempelbedrag voor het aanvragen van een subsidie is minimaal € 125.000. Het gaat daarbij om de gevraagde subsidie voor de investeringen in duurzame inzetbaarheid en eerder uitreden, exclusief de subsidie voor de overhead. Zie ook artikel 12, zesde lid, van de regeling MDIEU.

Let op! Aan de antwoorden kunnen geen rechten worden ontleend. Op verschillende plaatsen wordt verwezen naar achterliggende wet- en regelgeving. Bij onduidelijkheid over de uitleg van deze Q&A’s is deze wet- en regelgeving altijd leidend.