Is er een maximum aan directe loonkosten of is er een vastgestelde verhouding tussen externe kosten en interne kosten?

Nee, er is geen maximum aan de directe loonkosten. Ook is er geen bepaalde verhouding nodig van de externe kosten ten opzichte van de directe loonkosten. Indien de activiteiten voornamelijk door partijen binnen het samenwerkingsverband of door verbonden partijen (inhoudelijk), worden uitgevoerd, is het mogelijk dat er meer directe loonkosten dan externe kosten worden begroot.

Let op! Aan de antwoorden kunnen geen rechten worden ontleend. Op verschillende plaatsen wordt verwezen naar achterliggende wet- en regelgeving. Bij onduidelijkheid over de uitleg van deze Q&A’s is deze wet- en regelgeving altijd leidend.