Is er een accountantscontrole nodig op het tussentijds voortgangsverslag als er geen voorschot is aangevraagd op de subsidieverlening?

Er is geen accountantscontrole nodig als de aanvrager zowel bij de subsidieverlening, als bij de voortgangsrapportage nog niet om een voorschot heeft verzocht (zie artikel 24 lid 2 van de MDIEU-regeling).

Let op! Aan de antwoorden kunnen geen rechten worden ontleend. Op verschillende plaatsen wordt verwezen naar achterliggende wet- en regelgeving. Bij onduidelijkheid over de uitleg van deze Q&A’s is deze wet- en regelgeving altijd leidend.