Is een RVU te combineren met verlofsparen?

Met de Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen kunnen werknemers maximaal 100 weken fiscaal gefaciliteerd vakantieverlof en compensatieverlof opsparen. Het opgebouwde verlof kan op allerlei momenten gedurende de loopbaan (gedeeltelijk) worden opgenomen. Dit geeft werknemers de ruimte om zelf hun duurzame inzetbaarheid te vergroten, bijvoorbeeld door gedurende de loopbaan tijd te nemen voor omscholing of een sabbatical of door het extra gespaarde verlof in te zetten om een aantal jaar voor de pensioenleeftijd minder te gaan werken. Daarnaast geeft het werknemers de ruimte om eerder te stoppen met werken, met behoud van salaris.

Opgespaard verlof kan op twee manieren in combinatie tot RVU ingezet worden. Werknemers die gebruikmaken van de RVU-drempelvrijstelling kunnen opgespaard verlof opnemen in de periode voorafgaand aan de periode waarin zij een RVU ontvangen. Op die manier kunnen zij al eerder (gedeeltelijk) stoppen met werken dan drie jaar voor AOW-leeftijd. Werknemers die gebruikmaken van de RVU-drempelvrijstelling kunnen opgespaard verlof ook laten uitbetalen op het moment dat zij uit dienst treden en met RVU gaan. Op die manier kan opgespaard verlof dienen als een aanvulling op de RVU.

Let op! Aan de antwoorden kunnen geen rechten worden ontleend. Op verschillende plaatsen wordt verwezen naar achterliggende wet- en regelgeving. Bij onduidelijkheid over de uitleg van deze Q&A’s is deze wet- en regelgeving altijd leidend.