Is een Preventief Medisch Onderzoek (PMO) subsidiabel?

Een PMO kan in aanmerking komen voor subsidie, in tegenstelling tot een PAGO, omdat het om een aanvullend onderzoek gaat. De aanleiding om een PMO aan te bieden blijkt uit het activiteitenplan en sluit aan bij de duurzame inzetbaarheidsproblematiek binnen de sector en/of organisatie. Voorts dient het te gaan om nieuwe activiteiten, dan wel om het verder ontwikkelen, verrijken of bestendigen vanĀ  bestaande activiteiten. Uiteraard dient u te voldoen aan de vereisten in de Wet op de medische keuringen.

Let op! Aan deze veel gestelde vragen en antwoorden kunnen geen rechten worden ontleend. Op verschillende plaatsen wordt verwezen naar achterliggende wet- en regelgeving. Bij onduidelijkheid over de uitleg van deze vragen en antwoorden is deze wet- en regelgeving altijd leidend.