Is btw subsidiabel?

De belasting over de toegevoegde waarde (hierna: btw) is subsidiabel op het moment dat de in rekening gebrachte btw niet kan worden verrekend en er geen beroep kan worden gedaan op het btw-compensatiefonds. Dit zal moeten worden aangetoond met bijvoorbeeld een verklaring van de Belastingdienst.

Dit geldt met name voor enkele (semi-)publieke sectoren die geen btw kunnen verrekenen of gecompenseerd krijgen.

Let op! Aan de antwoorden kunnen geen rechten worden ontleend. Op verschillende plaatsen wordt verwezen naar achterliggende wet- en regelgeving. Bij onduidelijkheid over de uitleg van deze Q&A’s is deze wet- en regelgeving altijd leidend.