In onze sector zijn geen kleine bedrijven. Hoe kunnen wij differentiëren?

Samenwerkingsverbanden hebben de mogelijkheid om bij de subsidieaanvraag aan te geven dat er in hun sector relatief veel kleine werkgevers zijn. Zij hebben de mogelijkheid om er voor te kiezen – als dit het geval is – kleine werkgevers een hoger subsidiepercentage te geven voor RVU dan de grotere werkgevers in de sector. Dit omdat kleinere werkgevers mogelijk grotere knelpunten ervaren bij het financieren van RVU’s. Als hier voor gekozen wordt geldt een vaste verhouding: kleine bedrijven krijgen een twee keer zo grote subsidie voor RVU’s als de grotere bedrijven in het samenwerkingsverband.

Dit is een keuze die het samenwerkingsverband kan maken. Het is geen verplichting om dit te doen.

De grens waarop bedrijven kwalificeren als klein bedrijf is maximaal 25 personen en een jaaromzet of een jaarlijks balanstotaal van niet meer dan € 5 miljoen in het voorafgaande boekjaar.

Let op! Aan de antwoorden kunnen geen rechten worden ontleend. Op verschillende plaatsen wordt verwezen naar achterliggende wet- en regelgeving. Bij onduidelijkheid over de uitleg van deze Q&A’s is deze wet- en regelgeving altijd leidend.