Hoe werkt het als de ex-werknemer op enig moment overlijdt tijdens de looptijd van de RVU?

Werkgever en werknemer kunnen afspreken, al dan niet in een cao, dat bij overlijden van de ex-werknemer vóór de AOW-leeftijd, zijn of haar RVU-uitkering voor de rest van de beoogde looptijd overgaat naar de nabestaanden. Het overlijden heeft dan geen gevolgen voor de aan het samenwerkingsverband verleende subsidie. Het heeft mogelijk wel fiscale gevolgen. Het is daarom raadzaam een voorgenomen afspraak of regeling voor te leggen aan een inspecteur van de Belastingdienst.

Als de RVU-uitkering stopt bij het overlijden van de werknemer, en dit ertoe leidt dat het totaal aan RVU betalingen lager is dan waarvoor subsidie is verleend, wordt de subsidie lager vastgesteld. De hoofdaanvrager kan bij een overlijden binnen de projectperiode echter ook het restant subsidiebedrag benutten voor nieuwe RVU-trajecten. In dat geval hoeft de verleende subsidie niet omlaag worden bijgesteld. Bij overlijden na de projectperiode is de hoofdaanvrager verplicht melding te maken als er sprake is van onderrealisatie van RVU’s en dient de ontvangen subsidie over de niet (volledig) gerealiseerde RVU’s terug betaald te worden.

Let op! Aan deze veel gestelde vragen en antwoorden kunnen geen rechten worden ontleend. Op verschillende plaatsen wordt verwezen naar achterliggende wet- en regelgeving. Bij onduidelijkheid over de uitleg van deze vragen en antwoorden is deze wet- en regelgeving altijd leidend.