Hoe is de relatie tussen de RVU-uitvoerder en de hoofdaanvrager van de MDIEU-subsidie?

De RVU-uitvoerder en de hoofdaanvrager zullen veelal verschillende instanties zijn met een verschillende verantwoordelijkheid. De werkgever kan bovendien de uitvoering van RVU overdragen aan een derde partij die inhoudingsplichtige is voor de Wet op de Loonbelasting 1964. Hierbij kan het onder andere gaan om sociale fondsen (waaronder O&O-fondsen, indien het uitvoeren van de RVU past binnen de doelstellingsbepaling) en loonadministrateurs.  De RVU-uitvoerder verzorgt dan de maandelijkse RVU-uitkering aan de ex-werknemers tot aan diens AOW. Als een derde partij de RVU’s uitvoert, blijft de werkgever ervoor verantwoordelijk dat gewaarborgd is dat de maandelijkse RVU-betalingen daadwerkelijk tot de overeengekomen einddatum zullen plaatsvinden. Meer informatie vindt u in de ‘Handreiking voor uitvoering Regelingen voor vervroegd uittreden.

De hoofdaanvrager is verantwoordelijk voor de projectadministratie op grond van artikel 23 van de MDIEU en is het aanspreekpunt voor de subsidie. De hoofdaanvrager zorgt ervoor dat de subsidie  bij de werkgever komt en zal ook moeten kunnen aantonen in verband met de rechtmatigheid van de subsidie op welke manier de uitbetalingen, na afloop van de projectperiode, aan de (ex-) werknemers geborgd zijn. Indien de uitvoering van de RVU’s wordt overgedragen aan een derde partij is het van belang dat de hoofdaanvrager de uitvoerder op de hoogte stelt van de bewaring van de vereiste gegevens zoals vermeld in de Handleiding projectadministratie. De hoofdaanvrager is verantwoordelijk voor de projectadministratie en dient over de juiste gegevens te kunnen beschikken.

Let op! Aan de antwoorden kunnen geen rechten worden ontleend. Op verschillende plaatsen wordt verwezen naar achterliggende wet- en regelgeving. Bij onduidelijkheid over de uitleg van deze Q&A’s is deze wet- en regelgeving altijd leidend.