Binnen welk termijn moet de sectoranalyse worden ingeleverd?

De projectperiode voor het opstellen van een sectoranalyse vangt aan op de datum van de beschikking tot subsidieverlening. Na deze toekenningsbeschikking heeft u in totaal 16 weken de tijd om de sectoranalyse op te stellen en in te dienen. Na 12 weken ontvangt u een rappel met een uiterste datum en zijn er nog vier weken om het stuk in te dienen. Dit heet formeel een aanvraag tot vaststelling. Dit laatste dient u te doen door via het subsidieportaal uw sectoranalyse vóór de uiterste datum in te sturen.

Let op! Aan de antwoorden kunnen geen rechten worden ontleend. Op verschillende plaatsen wordt verwezen naar achterliggende wet- en regelgeving. Bij onduidelijkheid over de uitleg van deze Q&A’s is deze wet- en regelgeving altijd leidend.