Moet er altijd een offerteprocedure uitgevoerd worden voor externe opdrachten?

Het maximum uurtarief in de MDIEU-regeling is bedoeld als hulpmiddel bij het inschakelen van externe adviseurs. Externe opdrachten moeten namelijk tegen een marktconforme prijs worden uitgevoerd. Wanneer u gebruik maakt van een externe adviseur met een uurtarief van €125 of hoger, dan zijn de kosten alleen volledig subsidiabel als marktconformiteit is aangetoond d.m.v. een offerteprocedure.  Voor kosten van een externe adviseur met een uurtarief gelijk aan of lager dan € 125 per uur, exclusief btw, is een offerteprocedure niet vereist.  Ook niet wanneer de totale waarde van de opdracht boven €50.000 uitkomt.

Let op: Voor aanbestedende diensten (overheid en publiekrechtelijke instellingen) geldt dat zij altijd moeten aanbesteden, ook onder het maximumtarief.

Let op! Aan de antwoorden kunnen geen rechten worden ontleend. Op verschillende plaatsen wordt verwezen naar achterliggende wet- en regelgeving. Bij onduidelijkheid over de uitleg van deze Q&A’s is deze wet- en regelgeving altijd leidend.