Kan een werknemer met twee dienstverbanden, met beide werkgevers tegelijk een RVU overeen komen? En geldt de drempelvrijstelling dan voor beide werkgevers afzonderlijk?

Ja, een werknemer met twee dienstverbanden kan met beide werkgevers tegelijk een RVU overeenkomen. De drempelvrijstelling geldt per werkgever. Het is dus niet nodig om de twee RVU’s op te tellen om na te gaan of deze gezamenlijk onder de drempelvrijstelling blijven. Wel geldt dat het raadzaam is na te gaan welke regels de betrokken werkgevers hebben ten aanzien van inkomsten uit arbeid elders.

Let op! Aan de antwoorden kunnen geen rechten worden ontleend. Op verschillende plaatsen wordt verwezen naar achterliggende wet- en regelgeving. Bij onduidelijkheid over de uitleg van deze Q&A’s is deze wet- en regelgeving altijd leidend.