Is een (korte) opleidingsactiviteit die bijdraagt aan het behalen van bijvoorbeeld een MBO-diploma subsidiabel?

Formeel onderwijs of kwalificerende scholing is niet subsidiabel. Een (korte) opleidingsactiviteit die bijdraagt aan het behalen van een MBO-diploma komt dus niet voor subsidie in aanmerking. Vanuit de MDIEU kan wél subsidie worden verleend voor kortdurende workshops en trainingen. Zie ook Q&A workshops en trainingen.

Let op! Aan de antwoorden kunnen geen rechten worden ontleend. Op verschillende plaatsen wordt verwezen naar achterliggende wet- en regelgeving. Bij onduidelijkheid over de uitleg van deze Q&A’s is deze wet- en regelgeving altijd leidend.