Opening eerste aanvraagtijdvak activiteitenplannen MDIEU

Op 1 juni 2021 gaat het eerste aanvraagtijdvak open voor activiteitenplannen MDIEU. De MDIEU is de tijdelijke Maatwerkregeling voor duurzame inzetbaarheid en eerder uittreden. Sectorale samenwerkingsverbanden van sociale partners kunnen subsidie aanvragen. De subsidie is beschikbaar voor activiteitenplannen die beogen de duurzame inzetbaarheid in de sector te verbeteren en knelpunten weg te nemen rondom RVU (eerder uittreden).

Aanvraagtijdvak verlengd

Het aanvraagtijdvak is verlengd met een maand. Dit betekent dat subsidieaanvragen voor activiteitenplannen kunnen worden ingediend tussen dinsdag 1 juni 2021, 9:00 uur en vrijdag 30 juli 2021, 17:00 uur.

Subsidieplafond eerste aanvraagtijdvak vastgesteld

De minister van SZW heeft besloten €350 miljoen beschikbaar voor aanvragen die het eerste aanvraagtijdvak (juni-juli 2021) worden ingediend.

Formats voor de aanvraag van activiteitenplannen

Om een subsidie te kunnen aanvragen, moeten drie formats worden ingevuld. Deze formats zijn het belangrijkste onderdeel van de subsidieaanvraag voor een activiteitenplan MDIEU. Dit betekent dat aanvragers die van plan zijn in de periode juni-juli 2021 een aanvraag voor subsidie in te dienen, nu aan de slag kunnen gaan met de voorbereiding daarvan. Volg de link naar de formats.

Tweede aanvraagtijdvak voor activiteitenplannen

Daarnaast is bekendgemaakt dat in februari 2022 een tweede aanvraagtijdvak voor activiteitenplannen wordt opengesteld. Net als in het eerste aanvraagtijdvak komen RVU’s voor subsidie in aanmerking, die zijn ingegaan voorafgaand aan de indiening van de aanvraag: RVU;s die vanaf 1 september 2021 zijn ingegaan, kunnen subsidiabel zijn. Het beschikbare subsidiebudget voor het aanvraagtijdvak februari 2022 wordt in het najaar van 2021 bekend gemaakt.

Geen overlap in projectperiodes

Het is niet toegestaan gelijktijdig twee of meer activiteitenplannen uit te voeren met behulp van MDIEU-subsidie. Dit betekent dat wanneer u dit jaar start met de uitvoering van een gesubsidieerd activiteitenplan u in het tweede aanvraagtijdvak in februari geen subsidie kunt aanvragen, tenzij u ervoor kiest uw eerste project af te ronden voor opening van februari aanvraagtijdvak.

Meer lezen?

Volg de link naar de wijzigingsregeling MDIEU en de bijhorende toelichting in de Staatscourant van 6 mei 2021. Hierin kunt u de hierboven beschreven informatie terugvinden en lezen hoe de MDIEU verder nog op enkele punten technisch is verduidelijkt en verbeterd.