Nieuwe subsidieregeling: Kinderopvang taal- en interactievaardigheden

Houders van een kindercentrum of gastouderbureau kunnen een bijdrage krijgen in de kosten van trainingsactiviteiten die gericht zijn op het versterken van taal- en interactievaardigheden van beroepskrachten en gastouders.

Voor het aanvragen van subsidie geldt een aantal eisen. Deze vindt u op de subsidiepagina.