Analyse op noodzaak tot strategische milieubeoordeling JTF 2021-2027 gepubliceerd

De analyse op noodzaak tot strategische milieubeoordeling ('SMB-Screening') voor het JTF-programma 2021-2027 is gepubliceerd.

Op grond van de Europese regelgeving rond het Cohesiebeleid dienen geprogrammeerde activiteiten in het JTF-programma te voldoen aan de Richtlijn inzake de beoordeling van de gevolgen voor het milieu van bepaalde plannen en programma's. 

De pdf van de analyse vindt u hier.