Gezocht: Leden voor het Monitoringcomité Just Transition Fund (JTF)

Voor het nieuwe Europese subsidieprogramma Just Transition Fund: Fonds voor een rechtvaardige transitie (JTF), zoeken de betrokken regio’s en ministeries leden voor het Monitoringcomité (MC). Het MC houdt op afstand toezicht op de uitvoering van het Operationeel Programma JTF. Ook geeft het comité sturing aan de strategie van het programma.
 

Europese vlaggen bij de kantoren van de Europese unie
Beeld: Mediatheek EU

Het comité kent een brede samenstelling, met vertegenwoordigers van betrokken regio’s, ministeries en sociaal maatschappelijke partners. Specifiek zijn we opzoek naar de volgende vertegenwoordigers:

  • Vertegenwoordiger werkgeversorganisaties
  • Vertegenwoordiger werknemersorganisaties
  • Vertegenwoordiger kennisinstellingen
  • Vertegenwoordiger onderwijsinstellingen
  • Vertegenwoordiger milieuorganisaties
  • Vertegenwoordiger jongerenorganisaties
  • Vertegenwoordiger maatschappelijke gelijke rechten organisaties.

Heb je belangstelling?

Heb je belangstelling voor deze rol? Maak dit dan uiterlijk 13 mei 2022 kenbaar. Dit kan door een korte motivatie en CV op te sturen naar JTF@minezk.nl. Zie ook onderstaande documenten: Rol van het MC en de diverse profielschetsen voor meer informatie.

Naast deze publieke oproep benaderen we ook actief personen om deel te nemen aan het MC.

Vervolgproces

In de week van 16 tot en met 20 mei vinden gesprekken plaats met potentiële kandidaten. De eerste MC-vergadering vindt plaats op 10 juni 2022. 

Documenten monitorcomité JTF

Just Transition Fund: Fonds voor een rechtvaardige transitie 

De ministeries van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), provincies en gemeenten bundelen de krachten om gezamenlijk het JTF-programma vorm te geven en uit te voeren. Zij doen dit onder de naam Just Transition Fund: Fonds voor een rechtvaardige transitie.  De uitvoering van het JTF-programma ligt in de regio’s Noord-Nederland, Zuid-Nederland en West-Nederland in samenwerking met drie intermediaire instanties: Kansen voor west (West-Nederland), SNN (Noord-Nederland) en Stimulus (Zuid-Nederland). 
Uitvoering Van Beleid, onderdeel van de directie Dienstverlening, Samenwerkingsverbanden en Uitvoering (DSU) van het ministerie van SZW vervult de rol van beheerautoriteit.