Aanvragen

De pijler PROGRESS van het EU Programma voor Werkgelegenheid en Sociale Innovatie (EaSI) richt zich op de modernisering van het werkgelegenheids- en sociaal beleid.

Aanvraagcriteria

Hier vindt u een overzicht van de oproepen waar op dit moment subsidie voor aangevraagd kan worden.

Voor het aanvragen van de subsidie geldt een aantal aanvraagcriteria, na te lezen op de pagina Overzicht aanvraagcriteria.