Evaluatieverslagen SOLID Europese Migratiefondsen jaartranche 2011-2013

In het kader van de afsluiting van de programmaperiode van de Europese Migratie- en Veiligheidsfondsen 2007-2013 is een evaluatie gehouden. Deze is gehouden voor het Europees Vluchtelingenfonds, het Europees Integratiefonds, het Europees Terugkeerfonds en het Europees Buitengrenzenfonds. De evaluatie is gedaan over de jaartranches 2011 tot en met 2013.

De evaluatieverslagen zijn opgesteld in opdracht van de Europese Commissie. Tijdens de evaluatiebijeenkomst op 12 mei 2016 georganiseerd door Bureau Verantwoordelijke Autoriteit is een toelichting gegeven op de evaluatieverslagen. Op deze pagina vindt u de evaluatieverslagen van de vier fondsen terug.