Vanaf 3 oktober 2022 subsidie aanvragen ESF+ Arbeidsmarktregio’s en Voedselhulp

In de nieuwe ESF-subsidieperiode (2021-2027) wordt subsidie beschikbaar gesteld om mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie te ondersteunen bij het toetreden tot de arbeidsmarkt of bij het realiseren van meer (declarabele) uren werk. Daarnaast wordt subsidie beschikbaar gesteld ter bestrijding van materiële deprivatie.

De doelgroepen voor de arbeidsmarktregio’s bestaan uit:

  • niet-uitkeringsgerechtigden
  • arbeidsbelemmerden
  • jongeren
  • personen met een uitkering van gemeente of UWV
  • statushouders en Oekraïense ontheemden
  • werkenden, waaronder zelfstandigen zonder personeel

De doelgroep voor Voedselhulp bestaat uit, zoals verwoord in de Europese verordening, de meest behoeftige personen. 

Een nevendoelstelling is hierbij de bevordering van de gelijkheid van vrouwen en mannen en de bevordering van gelijke kansen en non-discriminatie.

Aanvraagperiode en hoogte subsidie AMR

De subsidie voor het eerste tijdvak kan voor de regioaanvraag AMR worden aangevraagd in de periode van 3 oktober 2022 vanaf 9:00 uur tot en met 15 december 2022 om 17:00 uur.

Het totaal beschikbare budget voor het eerste tijdvak bedraagt € 42 miljoen.

Aanvraagperiode en hoogte subsidie Voedselhulp

De subsidie voor het eerste tijdvak kan voor de aanvraag Voedselhulp worden aangevraagd in de periode van 3 oktober 2022, 9:00 uur tot en met 18 november 2022, 17:00 uur.

Het totaal beschikbare budget bedraagt € 15.803.219.

Volg de link naar de Overheid.nl om meer over deze subsidieregeling te lezen.