Monitoringcomité ESF+

Het monitoringcomité ESF+ 2021–2027 heeft de taak toe te zien op een goede voortgang en uitvoering van het Programma ESF+ 2021–2027 ingevolge artikel 40 van de GB-verordening.

Instellingsbesluit, benoemingsbesluit en ledenlijst monitoringcomité

Reglement van orde

Vergaderstukken en verslagen

Zodra vergaderingen van het monitoringcomité ESF+ hebben plaatsgevonden, vindt u de onderliggende stukken per vergadering in ZIP-file terug op deze pagina. Het vastgestelde verslag is steeds, onderdeel van de eerstvolgende vergaderset.

2023