VSO/Pro ESF+ 2021-2027

In de nieuwe ESF-subsidieperiode (2021-2027) wordt subsidie beschikbaar gesteld voor de integrale begeleiding van leerlingen in het Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) en het Praktijkonderwijs (Pro) richting de arbeidsmarkt.

Doelgroep en nevendoelstellingen

De doelgroep wordt gedefinieerd als leerlingen die ingeschreven staan bij een school voor Voortgezet Speciaal Onderwijs dan wel Praktijkonderwijs. In deze programmeringsperiode ESF+ zal er gebruik worden gemaakt van een standaardprijs per leerling per schooljaar.

Een nevendoelstelling is hierbij de bevordering van de gelijkheid van vrouwen en mannen en de bevordering van gelijke kansen en non-discriminatie.

EU-logo met tekst: medegefinancierd door de Europese Unie
Beeld: ©EU