Dienst Justitiële Inrichtingen (ESF+ 2021-2027)

Voor Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) zijn opnieuw middelen beschikbaar gesteld voor het leveren van een bijdrage aan de uitvoering van het programma ESF+ (2021-2027). Dit hoofdstuk heeft tot doel de arbeidsmarktpositie van gedetineerden te verbeteren.