Arbeidsmarktregio’s ESF+ 2021-2027

Voor arbeidsmarktregio’s zijn opnieuw middelen beschikbaar gesteld voor het leveren van een bijdrage aan de uitvoering van het programma Europees Sociaal Fonds Plus.

Dit hoofdstuk van de regeling wordt toegevoegd om de besteding van deze middelen voor de activiteiten die vanuit de arbeidsmarktregio’s (hierna: AMR’s) met name door de gemeenten worden uitgevoerd, op nationaal niveau mogelijk te maken.

Doel van deze regeling is om mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie te ondersteunen bij het toetreden tot de arbeidsmarkt of bij het realiseren van meer (declarabele) uren werk. 

EU-logo met tekst: medegefinancierd door de Europese Unie
Beeld: ©EU