Regelgeving

Op deze pagina vindt u de regelgeving die van toepassing is op ESF Actie Jeugd 2.

Nationale regelgeving

De regels waar een ESF-project aan moet voldoen, vindt u in de Subsidieregeling ESF 2007 – 2013 op de website Overheid.nl. Hier vindt u ook oudere versies van Subsidieregelingen.

Handleiding projectadministratie (HPA)

De Handleiding Projectadministratie (HPA) is een hulpmiddel om te voldoen aan regels die gelden voor het inrichten van de projectadministratie. Volgt u de aanpak uit de HPA, dan kunt u erop vertrouwen dat u aan de eisen uit de subsidieregeling voldoet. Geeft u een invulling aan uw projectadministratie die afwijkt van de HPA, dan moet u aantonen dat u aan de eisen van de subsidieregeling voldoet. Agentschap SZW adviseert om contact op te nemen wanneer u van plan bent af te wijken van de HPA.

Eerdere versies van de HPA vindt u hier.

Europese verordeningen over het ESF

De ESF-subsidieregeling is gebaseerd op Europese Verordeningen. Dit zijn onder andere 1081/2006, 1828/2006 en 1083/2006.