2014ESFN39 Werken in de Branche van de Toekomst

Met behulp van ESF-subsidie heeft Stichting Bibliotheekwerk een communicatieplan opgesteld en uitgevoerd aangaande duurzame inzetbaarheid & zijn er 4 pilots uitgevoerd. Deze pilots hebben tot een eindpublicatie geleid die voor de gehele branche beschikbaar is. 

Werken in de Branche van de Toekomst