2013ESN33 Stichting VVT

Door middel van het project ‘Ondernemend Werknemerschap’ is inhoud gegeven aan cao-afspraken over ondernemend werknemerschap in de branche. Doel van het project is om te onderzoeken op welke wijzen aantrekkelijk werkgeverschap vorm kan worden gegeven om iedereen die vrijheden van ondernemerschap ambieert, maar niet de bijbehorende onzekerheden, te behouden voor de sector.  Momenteel kiezen ondernemende werknemers er nog vaak voor om te starten als ZZP’er, terwijl er alternatieve arbeidsrelaties mogelijk zijn.