2013ESFN80 Stichting Fonds Architectenbureaus

Stichting Fonds Architectenbureau heeft op velerlei manieren contact gezocht met eigenaren & personeelsverantwoordelijken van architectenbureaus. Sociale partners, opdrachtnemers en HR-medewerkers  hadden ook een rol, door aan dialoogtafels en studiedagen deel te nemen. Eenmaal in gesprek heeft het fonds samen met de gesprekpartners gezocht naar wat er aan mogelijke veranderingen op het bureau kon worden getest. In blogs, interviews en ingezonden artikelen op de opiniepagina’s van landelijke dagbladen is verder ingegaan op het waarom, hoe en wat van de bouwstenen die zijn ontwikkeld en de mogelijkheden die zij bieden, zoals een bredere paraplufunctie van de cao voor architectenbureaus.  In het uiteindelijke project DOEN WAT NODIG IS is voor continuïteit en flexibiliteit met werkenden verkend hoe ze zich kunnen handhaven in de nieuwe (economische) realiteit.