2013ESFN77 Wijzer werken met WerkStation

Sinds 2010 heeft het AWO Fonds Duurzame Inzetbaarheid als belangrijkste focus benoemd. In het kader daarvan hebben zij vooral ingezet op creëren van bewustwording van het belang van duurzame inzetbaarheid bij medewerkers. Zij hebben dit o.a. gedaan door het selecteren van 10 ambassadeurs die zich lieten begeleiden in hun inzetbaarheid: deze ambassadeurs waren zichtbaar d.m.v. . posters & banners en blogden over hun manier om te werken aan inzetbaarheid. Dit heeft geleid tot een groter besef onder de medewerkers dat werken aan inzetbaarheid niet langer een vrijblijvend en zelfs vrijwillig karakter kent: je moet zelf werken aan je ontwikkeling om op de langere termijn goed te kunnen blijven functioneren. 

Bijlage producten bij einddeclaratie actie E2