2013ESFN59 Stichting Arbeidsomstandigheden en Opleidingen voor het Besloten Busvervoer

Na onderzoek naar Duurzame Inzetbaarheid in de sector personenvervoer heeft Stichting FSO gekozen voor een aantal pilots op het gebied van vitaliteit, employability en veiligheid. Het doel is bereikt: aandacht voor een duurzame, veilige en vitale besloten bus sector. Daarnaast zijn er een aantal projecten uitgevoerd die hebben geleid tot structurele aanpassingen zoals een kenniscentrum veiligheid. Hiermee is blijvend geïnvesteerd in duurzame inzetbaarheid. Stichting FSO gouden tip? Maak gebruik van de subsidiemogelijkheden voor een betere sector voor zowel werkgevers en werknemers. 

Bekijk hier alle producten van het project.