2013ESFN35 Stichting Bibliotheekwerk

De Stichting Bibliotheekwerk heeft in het kader van Duurzame Inzetbaarheid met behulp van ESF-subsidie de volgende producten ontwikkeld:

Hierdoor is in algemene zin op sectoraal en instellingsniveau een toename van de aandacht voor het belang van acties op het terrein duurzame inzetbaarheid gerealiseerd.