2013ESFN35 Stichting Arbeidsmarktfonds voor de Sport

‘Samen Presteren’ initieert, stimuleert en financieert activiteiten gericht op een toekomstbestendige arbeidsmarkt en goed werkgeverschap. De pilots binnen het ESF-project richtten zich op de thema’s slimmer werken en het versterken van de dialoog voor leidinggevenden en werknemer. Zo dragen bijv. goede afspraken tussen leidinggevende en medewerker over de inzet van de afgesproken uren bij aan een goede balans werk-privé en daarmee concreet aan de duurzame inzetbaarheid van medewerkers. De pilots hebben kennisuitwisseling op deze thema’s binnen de sector op gang gebracht en andere inzichten opgeleverd.