2013ESFN23 Stichting Arbeidsmarkt- en Opleidingsfonds Politie

De stichting Arbeidsmarkt- en Opleidingsfonds Politie (SAOP) willen de mensen die binnen de sector politie werken toerusten voor het werk van nu, morgen en overmorgen. Duurzame inzetbaarheid is hierbij een belangrijk aspect, onder andere  i.v.m. de hoge gemiddelde leeftijd van de politiemedewerkers en het aantrekkelijkheid als werkgever. Het project EVC ging om het herkennen en erkennen van verworven competenties. De omvorming van 26 regiokorpsen tot een landelijke politie heeft gevolgen voor alle medewerkers binnen de politie; het ontwikkelde traject is binnen de politie een belangrijk hulpmiddel om de kansen van de medewerkers op de arbeidsmarkt te verbeteren.