2012ESFN348 Stichting Scholings- en Werkgelegenheidsfonds voor de Timmerfabrieken

SSWT heeft een arbeidsmarktonderzoek verricht, met daarop aansluitend een onderzoek naar de effecten van de ingezette scholing tijdens de eerste crisisjaren 2009/2013. Deze informatie vormde de basis voor een vijftal pilots rondom het duurzame inzetbaar houden van medewerkers. Hun gouden tip? Communiceer middels eenvoudige best practices met zowel werkgevers als werknemers. Bij hen heeft dat ertoe geleid dat het begrip Duurzame Inzetbaarheid bij veel bedrijven op de agenda is gekomen. 

Bekijk hier alle producten van het project.