2012ESFN320 Stichting Fonds Architectenbureaus

DOEN WAT NODIG IS! Zorgt voor sociale innovatie en duurzame inzetbaarheid in de architectenbranche. Dit project heeft de branche een analyserapport van de stand van zaken in de sector opgeleverd, een verslag van uitgevoerde pilots en een verslag van uitgevoerde communicatie-activiteiten. Materiaal dat tijdens dit programma is ontwikkeld is in combinatie gebracht met bestaand materiaal. Dit heeft geleid tot beperkt digitaal doe-het-zelf HR-pakket op de SFA-site, waarbij medewerkers gebruik kunnen maken van workshops, online en offline informatie en advies.