Minister Asscher: 30 miljoen euro extra Europees geld voor bestrijding jeugdwerkloosheid

Er komt 30 miljoen euro extra beschikbaar voor de bestrijding van de jeugdwerkloosheid. Dat geld is vrijgemaakt uit het Europees Sociaal Fonds. Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft dit tijdens een werkbezoek aan Philips in Best bekendgemaakt.

Asscher wil met het geld werkloze jongeren op een slimme manier aan de slag te helpen. De 30 miljoen euro komt bovenop de 50 miljoen euro die het kabinet eerder beschikbaar heeft gesteld voor de aanpak van de jeugdwerkloosheid.

Minister Asscher tekende vandaag 5 convenanten in Eindhoven met alle Brabantse regio’s voor het realiseren van in totaal 4500 banen, leerbanen of een stages voor jongeren, waarvan 1200 gefinancierd met de extra middelen vanuit het Rijk voor jeugdwerkloosheid. Hiervoor is 3,3 miljoen euro beschikbaar. De regio’s moeten zelf minimaal hetzelfde bedrag inzetten om jongeren aan de slag te helpen. Dat betekent dat er in Brabant in totaal ten minste 6,5 à 7 miljoen euro beschikbaar is voor werkzoekende jongeren.

Alle 35 arbeidsmarktregio’s hebben voor 1 juli een plan van aanpak ingediend om - samen met het onderwijs en werkgevers- meer jongeren aan werk, leerbanen en stages te helpen. Asscher heeft hun plannen om de jeugdwerkloosheid aan te pakken goedgekeurd en in het bijzijn van de ambassadeur aanpak Jeugdwerkloosheid Mirjam Sterk ondertekend.

Het extra budget van 30 miljoen wordt beschikbaar gesteld aan de centrumgemeenten van de 35 arbeidsmarktregio’s. Het besluit verschijnt begin oktober in de Staatscourant en gemeenten kunnen dit najaar een aanvraag indienen bij het Agentschap SZW. Meer informatie over de regeling is binnenkort te vinden op de website van het Agentschap SZW.

Bron: persbericht ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Het geld dat voor de bestrijding van de jeugdwerkloosheid beschikbaar komt, is vrijgemaakt uit ESF 2007-2013.