Handleiding projectadministratie AMIF, ISF en BMVI gepubliceerd

De Handleiding projectadministratie AMIF, ISF en BMVI voor de programmaperiode 2021-2027 is gepubliceerd. Deze handleiding bevat concrete handreikingen, voorbeelden en formats voor het inrichten van uw projectadministratie.

De HPA geeft u ruimte om zelf invulling te geven aan uw projectadministratie. Bijvoorbeeld door deze aan te laten sluiten op uw administratie. Kiest u voor een andere wijze van administreren, stem dit dan van tevoren af met Uitvoering Van Beleid. Op deze manier borgt u dat uw administratie voldoet aan de eisen zoals neergelegd in de regeling en de bijlagen.