Regelwijziging Subsidieregeling AMIF, ISF en BMVI 2021-2027

In de eerstvolgende wijziging van de Subsidieregeling AMIF, ISF en BMVI 2021–2027 wordt Artikel D4 aangepast.

Middels een aanstaande regelwijziging zal de doelgroep voor integratieprojecten verduidelijkt worden. De doelgroepsbepaling met betrekking tot Integratie staat omschreven in Artikel D4. Daarbij zal er worden gekozen voor “onderdanen van derde landen” ter vervanging van “personen”.

“In artikel 3 van de Europese AMIF verordening, (EU) 2021/1147 tot oprichting van het Fonds voor asiel, migratie en integratie, staat in de doelstellingbeschrijving met betrekking tot integratie opgenomen: “ … bevorderen van en bijdragen tot de daadwerkelijke integratie en sociale inclusie van onderdanen van derde landen;”

Dit betekent dat personen die inburgeringsplichtig zijn geweest maar nu de Nederlandse nationaliteit hebben niet voor subsidie in aanmerking komen voor en na de aankomende regelwijziging. De regelwijziging verduidelijkt dit gegeven.

De officiële regelwijziging volgt nog. Deze kunt u zodra beschikbaar raadplegen middels dit nieuwsbericht.