G-4 Bibliotheken starten project ‘Ouderen in de Wijk’ met steun van Europees Fonds voor Meest Behoeftigen

Donderdagmiddag 14 april 2016 organiseren de Bibliotheken van Utrecht, Amsterdam, Den Haag en Rotterdam de startconferentie ‘Ouderen in de Wijk’.

Deze conferentie is het officiële startpunt van het project L&L Ouderen in de Wijk dat in verschillende G-4 wijken wordt uitgevoerd met subsidie uit het Europees Fonds voor Meest Behoeftigen. Het project heeft tot doel  5.000 – 10.000 (potentieel) kwetsbare ouderen meer gebruik te laten maken van de voorzieningen in de wijk. Het betreft ouderen met een laag inkomen de sociaal uitgesloten zijn of dreigen te raken. Deze groep is juist in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht relatief groot. De bibliotheken gaan de ouderen ondersteunen in het vergroten van hun sociale omgeving en het doorbreken van hun isolement. Voor dit project, dat loopt tot uiterlijk 2023, is een subsidie verkregen van € 4,4 miljoen.

Tijdens de startconferentie zullen de organisaties uit de deelnemende G-4 wijken onderling kennis maken en ideeën uitwisselen over samenwerking in de wijken, de wensen en behoeften van de ouderen en hoe hierbij aan te sluiten, bijv. door het inrichten van informatie- en doorverwijzingpunten. De startconferentie is bedoeld voor medewerkers van de G-4 Bibliotheken, medewerkers van ketenpartners in de G-4 wijken, ouderenorganisaties en de ouderen zelf.