Beoordelingsprocedure subsidie EFMB afgerond

Het Europees Fonds voor Meest Behoeftigen (EFMB) ondersteunt maatschappelijke organisaties bij hun inspanning om pensioengerechtigde ouderen met een laag besteedbaar inkomen die sociaal uitgesloten zijn of dreigen te worden, uit hun isolement te halen. Inmiddels is de beoordelingsprocedure van de EFMB subsidieaanvragen afgerond en het plan dat de Bibliotheek Utrecht heeft ingediend kwam als beste uit de bus. Onder meer de duurzaamheid van het plan, het verwachte bereik onder de doelgroep, de kwaliteit en de effectiviteit van de aanpak werden hoog gewaardeerd.

De Bibliotheken in de vier grote steden gaan in de komende jaren kwetsbare ouderen extra ondersteunen. Het betreft ouderen met een laag inkomen die sociaal uitgesloten zijn of dreigen te raken. Deze groep is juist in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht relatief groot. De bibliotheken gaan de ouderen ondersteunen in het vergroten van hun sociale omgeving en het doorbreken van hun isolement. Voor dit project dat loop tot uiterlijk 2023 is een subsidie verkregen van € 4,4 miljoen uit het EFMB.

De ouderen raken door dit project meer bekend met de voorzieningen in hun wijk en worden gestimuleerd hier blijvend gebruik van te maken. Er wordt gewerkt aan het vergroten van hun persoonlijke competenties zoals financiële zelfredzaamheid en digitale vaardigheden. De projectactiviteiten sluiten hiermee nauw aan bij reeds bestaande netwerken en activiteiten voor laag geletterden en mensen met beperkte digitale vaardigheden en op de ontmoetingsfunctie die bibliotheken in toenemende mate vervullen.

De vier bibliotheken werken in dit project samen met Mira Media en met ETV.nl, organisaties die gericht zijn op het vergroten van digitale vaardigheden en digitale inclusie, en met partners in de wijken in de steden.