Voorbeeld aanvraag Duurzame Inzetbaarheid regio’s en sectoren: Zo doen we dat in Drenthe

De regio Zuidoost-Drenthe scoort op veel variabelen die onder het thema Duurzame Inzetbaarheid (DI) vallen slechter dan het landelijk gemiddelde en andere regio’s. De regio wordt met name gekenmerkt door een relatief hoog aandeel van lage beroepen en werknemers met een laag opleidingsniveau. Ook scoort de regio op een aantal gezondheidsindicatoren minder (zoals aandeel mensen met overgewicht). Bij verlies van werk zijn deze mensen moeilijk te plaatsen in ander werk. Dit regionaal probleem vraagt om een regionale aanpak om de aandacht onder werkgevers en werknemers voor DI in Drenthe te vergroten. Met name MKB-ondernemingen, die oververtegenwoordigd zijn in de Drentse economie, ontbreekt het vaak aan bewustwording en gericht beleid op DI.

Ondanks dat er verschillende initiatieven de laatste jaren in het Noorden zijn geïnitieerd (zoals o.a. pilot DI Drenthe, pilot werk en mantelzorg) mist een brede regionale aanpak van DI. Daarom slaan de partijen Parkmanagementorganisaties Drenthe, VNO-NCW, FNV, CNV, en de gemeenten hun handen ineen om de aandacht voor DI in de regio te vergroten en de ervaringen met bestaande projecten te verbreden naar andere sectoren/ bedrijven/ medewerkers in de regio. Het project is breed ingestoken op basis van behoeften en wat werkt en adresseert alle drie de thema’s binnen de ESF-regeling DI R&S (gezond, veilig en vitaal werken; arbeidsmobiliteit van werkenden; goed werkgeverschap/ opdrachtgeverschap).