Regelgeving

Let op:  Deze subsidie is niet meer beschikbaar. Bent u op zoek naar informatie over de subsidie Duurzame inzetbaarheid bedrijven? Volg dan de link.

Op deze pagina vindt u de regelgeving die van toepassing is op de subsidie Duurzame Inzetbaarheid (ESF 2014 - 2020).

Nationale regelgeving

De regels waaraan een ESF-project moet voldoen vindt u in de Subsidieregeling ESF 2014-2020. Op de website Overheid.nl vindt u de laatste versie van de regeling gewijzigd op 23 mei 2018.

Een overzicht van de regelwijzigingen tot nu toe, met een verwijzing naar die specifieke versie, vindt u hier.

Europese verordeningen over het ESF

De ESF-subsidieregeling is gebaseerd op Europese Verordeningen, waaronder Verordening (EU) Nr. 1303/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013.