Voorbeeldcase duurzame inzetbaarheid Virtùmedia ‘Borging van werkprocessen leidt tot grotere betrokkenheid’

Multimediabedrijf Virtùmedia wil de organisatie van het werk beter organiseren om na een periode van groei meer aandacht te kunnen schenken aan de duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Tijdens dit proces is volop ingezet op het vergroten van de betrokkenheid van medewerkers bij de organisatie. Daarnaast lag er een focus op het creëren van duidelijkheid in de verantwoordelijkheden van medewerkers en arbeidstijdenmanagement. Het project dat vanuit de ESF-regeling Duurzame Inzetbaarheid is ondersteund, omvat de raadpleging van werknemers en directie, het uitvoeren van een bedrijfsscan aan de hand van een SWOT-analyse en het opstellen van een plan van aanpak voor de implementatie van aanpassingen binnen de organisatie.